select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Na nowinarskej rozmołwje w Chrósćicach program XIII. mjezynarodneho folklorneho festiwala předstajili

Předsyda přihotowanskeho wuběrka XIII. mjezynarodneho folklorneho festiwala “Łužica” Marko Kowar a Marko Kliman, wjesnjanosta hosćićelskeje gmejny Chrósćicy a čłon Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny, předstajištaj na nowinarskej rozmołwje dnja 11. junija w Chrósćicach program lětušeho festiwala. Wot 4. do 7. julija wočakuja w Budyšinje, Hochozy a Chrósćicach zaso něhdźe 700 sobuskutkowacych folklornych ansamblow z tu- a wukraja a tysacy hosći. Festiwal organizuja a wuhotuja Domowina, Serbska rejowanska skupina Smjerdźaca, Serbski folklorny ansambl Wudwor a Załožba za serbski lud zhromadnje z dalšimi partnerami a podpěraćelemi.

Ansamble ze wšeho swěta

Přeprošeni a swoje wobdźělenje na lětušim festiwalu připrajili su slědowace skupiny:

-        Asociación Cultural QHASWA Perú z Peruwa,

-        BAFOPAZ - Ballett Folklórico de La Paz z Boliwizkeje,

-        Association Culturelle "COULEURS D'ALGERIE" z Algeriskeje,

-        Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej z Pólskeje,

-        PHERKHISHA z Georgiskeje,

-        Harruckern Folkdance Group z Madźarskeje,

-        Folklorni ansambl gradišćanskih Hrvatov (Folkloreensemble der Burgenländischen Kroaten) KOLO SLAVUJ z Awstriskeje,

-        Folk group "ZABAVA" − mamy namelist z Ruskeje,

-        Youth Creation Theatre and MN.desire.inc z Nepala,

-        Bobáňovci – terchovský orchester ľudových nástrojov ze Słowakskeje,

-        Lidova muzika z Chrastu z Čěskeje,

-        International Students' Folklore Festival z Makedonskeje a

-        Młodzieżowa Orkiestra Dęta Leśnica z Pólskeje.

 

Tež tukrajne skupiny su zaso sylnje zastupjene. Mjenować maja so tu wosebje dorostowe skupiny, kiž změja sobotu popołdnju w Chrósćicach swój wulki wustup:

-        Serbska zakładna šula Worklecy,

-        Serbska zakładna šula SZŠ Ralbicy,

-        Serbska zakładna šula SZŠ Chrósćicy,

-        “Łužičanka”,

-        wšelake skupiny z Budyšina a z Chrósćic,

-        dorostowa skupina Serbskeje rejowanskeje a drastoweje skupiny Brětnja,

-        “Stup dale” z Drježdźan,

-        Serbski folklorny ansambl Slepo,

-        dźěći z Hochozy,

-        dorostowa skupina Serbskeje rejowanskeje skupiny Smjerdźaca,

-        dorostowa skupina Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor a

-        Lózy hólcy.

Wjeselić móžemy so na ansamble

-        Alte Liebe z Choćebuza,

-        "TanzErFolk" z Choćebuza,

-        Serbski folklorny ansambl Slepo,

-        "Thea Maass",

-        TG Fitschebeen,

-        Serbsku rejowansku skupinu Smjerdźaca,

-        serbsku folklornu skupinu Sprjewjan,

-        skupinu Přezpólni,

-        Serbski folklorny ansambl Wudwor a

-        Chrósčan muzikantow.

 

Wotběh

 

Štwórtk:

Dźěći a šulerjo budu prěni, kiž zeznaja štwórtk, 4.7.2019 dopołdnja wukrajne skupiny, a to na wosebitymaj předstajenjomaj w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle.

Tohorunja štwórtk, w 17 hodź., zetkaja so wukrajni hosćo před a w Serbskim domje w Budyšinje k medijowej prezentaciji.

Wottud podadźa so w 18 hodź. na přećah po Budyšinje: wot Póstoweho naměsta přez Lawske hrjebje a Bohatu hasu k Žitnym wikam.

Zahajenski galaprogram lětušeho folklorneho festiwala pokazaja ansamble štwórtk wot 19:30 hodź. na hłownym jewišću Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła (NSLDź) w Budyšinje.

Pjatk:

Pětk, 05.07.2019, jo Hochoza gósćinaŕka festiwala. Pó zachopjeńku programa zeger 18:00 na głownem jawišću pśi cerkwi mógu woglědarje wót zeger 19:00 na styrich buŕskich dwórach mjazynarodnu folkloru dožywiś a regionalne kulinariske speciality wopytowaś. Pózdźej, zeger 23:00, slědujo Hochoza special” z kupku NaUnd”. Zastup na městnje se płaśi.

 

Sobotu:

Sobotu a njedźelu su Chrósćicy hosćićel XIII. mjezynarodneho folklorneho festiwala.

W Chrósćicach pokazaja na přikład sobotu wot 15 hodź. na jednym dworje wosebity program. Wón wobsahuje jónkrótnu hudźbu, spěw, zwuk tradicionelnych nastrojow a reje, kiž su do škitneje lisćiny duchoweho kulturneho herbstwa UNESCO přiwzate abo su zapisane do lisćinow krajow. Lětuše moto wosebiteho programa móhło rěkać, praji zamołwity za ekspozej a režiju Tomasz Nawka: „Budźće wjeseli, hercy k nam du! Mjez druhim wustupja w nim skupina „Pherkhisha z Georgiskeje, kotrejež polyfone spěwanje ludźi po wšěm swěće zahorja, z Peru skupina „Qhaswa z rituelnymi rejemi (Scissors dance), skupina „Bafopaz z Boliwiskeje z hudźbu a rejemi domoródneje Yampara-kultury z Južnych Andow, Madźarska rejowanska skupina „Harruckern“, kotraž nam pokaza, kak so rejowanske tradicije w „rejowanskich domach (Táncház abo „dance-house) dale dawaja, z Nepala skupina „Youth Creation Theatre and MN.desire.inc z rejemi, zwjazane z buddhistiskimi a hinduistiskimi tradicijemi, Folklorny ansambl Hradčanskich Chorwatow z Awstriskeje „Kolo, kotrež nam swoje „koło prezentuje.

Tohorunja sobotu w 15 hodź. wotewrja na nawsy wiki tradicionalneho rjemjesła a regionalnych produktow. Wot 15 hodź. slěduja programy łužiskich dorostowych skupin a w 17 hodź. předstajenje „Naša dušaSerbskeho ludoweho ansambla Budyšin. Wot 19 hodź. witaja na šěsć dworach wopytowarjow na „Burske tradicije domoródneho regiona w běhu lěta“ z hudźbu, rejemi, spěwami a kulinariskimi specialitami. Dźeń wuklinči z „Chróšćan specialitu“ – folkloru k rejowanju za kóždeho.

Njedźelu:

Njedźela w 10 hodź. zetkaja so wěriwi na swjedźensku Božu mšu na swjedźenskej łuce při pomniku. Wot 11:30 hodź. wotewrja tam wiki tradicionalneho rjemjesła a regionalnych poskitkow. Swjedźenski ćah wšitkich něhdźe 700 wobdźělnikow mjezynarodneho folklorneho festiwala poda so wot 13 hodź. přez wjes na swjedźenišćo, hdźež wustupja wot 14 hodź. łužiske folklorne skupiny. Finale festiwala z wuměłskimi wjerškami z repertoira ansamblow zahaji so w 15:30 hodź. na swjedźenišću.

Marko Kowar a Marko Kliman staj optimistiskaj, zo so wšo radźi. Předsyda přihotowanskeho wuběrka M. Kowar praji: “Wjeselu so a sym přeswědčeny, zo so nam znowa w šěrokej zhromadnosći z našimi partnerami poradźi, přewjesć XIII. mjezynarodny folklorny festiwal Łužica za našich wukrajnych hosći a wšitkich dalšich akterow kaž tež za našich wopytowarjow. Rady jich zaso ze wšěch kóncow Němskeje witamy na tutón nadregionalnje wuprudźacy mjezynarodny kulturny wjeršk.”

Borbora Felberowa
Bärbel Felber

nowinska rěčnica,
wosobinska referentka předsydy

Pressesprecherin,
persönliche Referentin des Vorsitzenden

Domowina z. t./Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202

presse(at)domowina.de

https://www.facebook.com/nowinska.recnica

www.domowina.de


Facebook Button