select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Domowina spožča wuznamjenjenja

Mytowanski wuběrk Domowiny je nětko wozjewił lětušich lawreatow Myta Domowiny a Čestneho znamješka Domowiny. Wuznamjenjenja přepodadźa městopředsyda Domowiny Wylem Janhoefer a mytowanski wuběrk pjatk, dnja 13. oktobra, w Budyšinje.

Z Mytom Domowiny 2017 wuznamjenjeja so dr. Karl Kowalewski z Łuchowa (Lüchow/Wendland), Margot Hašcyna z Drjenowa, Manfred Hermaš z Rownoho a Dieter Wendisch z Budyšina. Myto Domowiny za dorost 2017 spožči so Michałej Donatej z Chrósćic a redakciji młodźinskeho magacina “Bubak” pola RBB w Choćebuzu. Čestne znamješko Domowiny 2017 dóstanu: Hartmut Škoda z Wósporka, Hagen Kotschmar ze Śiseja/Wolfshain, Józef Tarniowy ze Żarow (Pólska), Karl Fisher z Choćebuza, Carola Holdtowa ze Spalow, Clemens Brězan z Rakec, Rosi Tšukowa z Janšojc, Anita Engelowa z Turjeja, Grit Pelzerowa z Łaza a Joachim Dučman z Chrósćic.

Myto Domowiny w tutej formje bu prěni raz w lěće 1990 spožčene; Čestne znamješko Domowiny přepoda so prěni raz w lěće 1959. Wustawki Myta Domowiny a porjad k spožčenju Čestneho znamješka Domowiny stej wozjewjenej pod http://www.domowina.de/hsb/domowina/wuberki/mytowanski-wuberk/.

Pressesprecherin/
Nowinska rěčnica/
Nowinska powědarka/
PRESS OFFICER

Borbora Felberowa
Bärbel Felber

Mobil: +49 (0) 173 586 96 88
Telefon: +49 (0) 3591 550202
Telefax: +49 (0) 3591 42408
E-Mail: presse@domowina.de


Facebook Button