Napšašnik pótrjefjecy sobuźěło serbskich zastupnikow w rozsuźujucych a póraźujucych gremijach, kótarychž jo Domowina delegěrowała

Zakład: Źěłowe směrnice Domowiny za cas 2019-2021 wobpśimjeju pód dypkom 7.1.1 slědujucy nadawk:

“Až do 20. głowneje (wólbneje) zgromaźiny Domowiny analizěrujo se zastupnistwo Domowiny w drugich towaristwach, gremijach a funkcijach. Wšykne zastupniki Domowiny maju wó swójom statkowanju pisnu rozpšawu zapódaś. Prezidium pśepódajo na toś tom zakłaźe zwězkowemu pśedsedaŕstwoju analyzu z konkluzijami.”

Link: Download napšašnika ako Word-dataja