Za wurjadne wukony w zmysle zdźerženja a spěchowanja Serbstwa spožča Domowina - Zwjazk Łužiskich Serbow z.t.

„Myto Domowiny“ a
„Myto Domowiny za dorost”§ 1 Spožčerka myta

„Myto Domowiny“ je wuznamjenjenje Domowiny - Zwjazka Łužiskich Serbow z.t.

§ 2 Wašnje spožčenja

„Myto Domowiny“ spožča so lětnje za čestnohamtske skutkowanje ze wšoserbskim wuznamom na wšěch polach narodneho dźěła.

W zmysle wotstawka 1 spožča so wosebite spěchowanske „Myto Domowiny za dorost“.

K „Mytu Domowiny“ słušeja wopismo, medalja a pjenježne myto.
§ 3 Komu

„Myto Domowiny“ a „Myto Domowiny za dorost” spožča so jednotliwcam abo wjacorym wosobam zhromadnje.

§ 4 Zapodaće namjetow

Namjety za wuznamjenjenje smědźa podawać wšě wolene gremije Domowiny, jeje towarstwa kaž tež čłonojo-jednotliwcy.

Wupisanski čas traje wot 1. apryla hač do 30. junija kóždeho lěta. Doba wupisanja so w serbskich medijach wozjewi. W tutym času maja so w zarjadnistwje Domowiny namjety z wopodstatnjenjom a podaćom personalijow zapodać.
§ 5 Mytowanski wuběrk

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wuzwoli na dobu mjez wólbnymaj zhromadźiznomaj Domowiny čłonow mytowanskeho wuběrka.

Mytowanski wuběrk wobsteji z 9 čłonow, z tutych su hač do 3 čłonow z Delnjeje Łužicy.
Tući sej wuzwola předsydu/ku a městopředsydu/ku.
Čłonojo wuběrka su z mytowanja wuzamknjeni.

Mytowanski wuběrk rozsudźi wo spožčenju „Myta Domowiny“ a „Myta Domowiny za dorost“. Přećiwo rozsudam je prawniski puć wuzamknjeny.

Mytowanski wuběrk móže sej jednanski porjad dać.
§ 6 Wuznamjenjenske zarjadowanje

Hač do kónca lěta přepoda předsyda/-dka Domowiny abo jeho/jeje zastupjer/ka myto na mytowanskim zarjadowanju.

§ 7 Wuznamjenjenski pjenjez

Za mytowanje steja lětnje 5.000 EUR k dispoziciji.
Wysokosć orientuje so po slědowacym:
a) 4 myta za jednotliwcow á 1.000,00 €
b) 2 myće za dorost, jednotliwcow á 500,00 €

§ 8 Wozjewjenje mytowanych

Mjena lawreatow podaja so medijam.

§ 9 Płaćiwosć
Wustawki nabudu z wobzamknjenjom Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny dnja 3.5.2010 swoju płaćiwosć.


Jan Nuk, předsyda