Wustawki "Myta Domowiny" a „Myta Domowiny za dorost”

Za wurědne wugbaśa w zmysle zdźaržanja a spěchowanja Serbstwa pósćiwa Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z.t.

„Myto Domowiny“ a
„Myto Domowiny za dorost“§ 1 Pósćiwarka myta

„Myto Domowiny“ jo wuznamjenjenje Domowiny – Zwězka Łužyskich Serbow z.t.

§ 2 Wašnja pósćiwanja

„Myto Domowiny“ pósći se lětnje za cesnoamtske statkowanje ze cełoserbskim wuznamom na wšych pólach narodnego źěła.

W zmysle wótstawka 1 pósći se wósebne spěchowańske „Myto Domowiny za dorost“.

K „Mytoju Domowiny“ słušaju wopismo, medalja a pjenjezne myto.

§ 3 Komu

„Myto Domowiny“ a „Myto Domowiny za dorost“ pósći se jadnotliwcam abo wěcej wósobam zgromadnje.

§ 4 Zapódaśe naraźenjow

Naraźenja za wuznamjenjenje směju pódawaś wše wólone gremije Domowiny, jeje towaristwa ako teke cłonki-jadnotliwce.

Wupisański cas trajo wót 1. apryla až do kóńca junija kuždego lěta. Cas wupisanja se w serbskich medijach wózjawijo. W tom casu maju se zastojnstwoju Domowiny naraźenja z wobkšuśenim a pódaśim personalijow zapódaś.

§ 5 Mytowański wuběrk

Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny wuzwólijo za cas mjazy wólbnyma zgromaźinoma Domowiny cłonkow mytowańskego wuběrka.

Mytowański wuběrk wobstoj z 9 cłonkow, z nich su až do tśoch cłonkow z Dolneje Łužyce.
Wóni sebje wuzwóliju pśedarku/pśedsedarja a zastupnu pśedsedarku/ zastupnego pśedsedarja.
Cłonki wuběrka su z mytowanja wuzamknjone.

Mytowański wuběrk rozsuźijo wó pósćenju “Myta Domowiny” a “Myta Domowina za dorost”. Pśeśiwo rozsudam jo pšawniska droga wuzamknjona.

Mytowański wuběrk móžo sebje jadnański pórěd daś.

§ 6 Wuznamjenjeńske zarědowanje

Až do kóńca lěta pśepódajo pśedsedarka/pśedsedaŕ abo jeje/jogo zastupjarka/zastupjaŕ myto na mytowańskem zarědowanju.§ 7 Wuznamjenjeńske pjenjeze

Za mytowanje stoje lětnje 5.000 Euro k dispoziciji.
Wusokosć orientěrujo se pó slědujucem:

a) 4 myta za jadnotliwcow á 1.000,00 €
b) 2 myśe za dorost, jadnotliwcow á 500,00 €

§ 8 Wózjawjenje mytowanych

Mjenja lawreatow pódaju se medijam.

§ 9 Płaśiwosć

Wustawki nabydnu z wobzamknjenim Zwězkowego pśedsedarstwa Domowiny dnja 3.5.2010 swóju płaśiwosć.Jan Nuk, pśedsedaŕ