3. krajne wuběźowanje „Rěcam pśichylona komuna – serbska rěc jo žywa“

Rada za nastupnosći Serbow pśi krajnem sejmje Bramborska wuwoła 3. krajne wuběźowanje „Sprachenfreundliche Kommune – serbska rěc jo žywa“.

Na wjele městnach Dolneje Łužyce woplěwa se to serbske žywjenje z wjelikim angažementom. Pśi tom słuša serbska rěc, ako kšuty wobstatk serbskego žywjenja, ku kulturnemu derbstwu našogo kraja. Wóna wugótujo za wjele luźi emocionalnu domownju a komunikaciski srědk wšednego dnja. Tak se serbska rěc njerozeznawa wót drugich wěcej ako 6.000 rěcow na swěśe. Dokulaž jo serbšćina pak mała rěc, pomina se wósebne spěchowanje a woplěwanje.

Pód patronatstwom prezedentki krajnego sejma, kněni Britta Starkoweje, co Rada za nastupnosći Serbow tradicionelnu wěcejrěcnosć Dolneje Łužyce hyšći lěpjej zakórjeniś w zjawnem wědobnju bramborskich luźi, politikarjow a institucijow. Aby widobnje pokazali, až serbska rěc jo žywa, z kótarymi idejami a napšawami se spěchujo, a kak móžo se wóna w zjawnem žywjenju nałožowaś a jo wobogaśiś, startujo 5. septembra 2017 k tśeśemu razoju wuběźowanje „Sprachenfreundliche Kommune (Rěcam pśichylona komuna) – serbska rěc jo žywa“.

Download: Info-Flyer

Kontakt

Krajny sejm Bramborska/
Landtag Brandenburg


Rada za serbske nastupnosći/
Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden

Alter Markt/ Stare wiki 1
14467 Potsdam/ Podstupim
Telefon: 0331 966-1157
Fax: 0331 9661174
E-Mail:
sorbenwendenrat(at)landtag.brandenburg.de

Link:
Krajny sejm Bramborskeje
Landtag Brandenburg