Swjedźeń serbskeje rěče w Barće

Dohromady 47 šulerjow 1. – 4. lětnika zakładneje šule Bart přewjedźechu dźensa Swjedźeń serbskeje rěče na šuli. Cyłkownje maja tam 50 šulerjow, kiž serbšćinu wuknu. W prěnim lětniku su to samo 15 šulerjow. Wučerka Angelika Šołćina bě dźeń za šulerjow přhotowała a hosći přeprosyła. Mjez nimi běchu kmótřa serbšćiny na Barčanskej šuli dr. Ruth Thiemannowa a Róža Pinkawina, kaž tež regionalna rěčnica Katja Liznarjec.

Šulerjo kóždeje rjadowanje předstajichu při spočatku mały program ze serbskim spěwom a po tym paslichu z folije a gipsa čmjełu Hanu. Inscenacija NSLDź z prawej Čmjełu Hanu zawjeseli dźěći na kóncu dnja w sportowni.