select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Myto Bogumiła Šwjele

Myto Bogumiła Šwjele wupisujo se za wukniki a wuknice Dolnoserbskego gymnaziuma a dalšnych dolnołužyskich gymnazijow na pólu serbskeje rěcy a literatury, sociologije, pedagogiki/didaktiki, serbskich stawiznow, serbskego kulturnego slěźenja, wuměłstwa abo žurnalizma.

Wupisanje 2019

Pśedsedarstwo Maćice Serbskeje pśepšosyjo wuknikow a wuknice dolnołužyskich gymnazijow se wobźěliś na wupisanju wó Myto Bogumiła Šwjele na lěto 2019. Wuznamjeniś ma se źěło na pólu serbskeje rěcy, literatury, serbskich stawiznow, serbskego kulturnego slěźenja abo wuměłstwa. Ako myto wupišo Maćica Serbska 150 euro za nejžlěpše źěło. Jolic jo źěło w serbskej rěcy napisane, pówušyjo se na 250 euro.

Źěło musy měś minimalnu dłujkosć 6 bokow połterasmužkowego teksta w 12 pt. (TimesNewRoman). Ilustracije su ako pśidank witane. Zapódaś směju se teke źěła, kótarež su nastali za šulske zaměry (w lěśe 2018 abi 2019). Źěłoju ma se pśipołožyś list, w kótaremž stoj mě awtora/awtorki, adresa, narodny źeń, šula, šulski lětnik, titel zapódanego źěła a wobkšuśenje, až jo wóno swójske wuźěło, kótarež njezranijo awtorske pšawo. Na źěle samem njesmějo mě awtora/awtorki napisane byś, aby se gódnośenje stało bźeze znaśa wósoby.

Źěło ma se w dwěma eksemplaroma až do 30.11.2019 na slědujucu adresu zapódaś:

Dr. Pětš Šurman (Maśica Serbska)
Sorbisches Institut/Serbski institut
August-Bebel-Straße 82/Droga A. Bebela 82
03046 Cottbus/Chóśebuz

Pśedsedarstwo rozsuźijo až do 31.1.2020 wó pósćenju myta. Pśeśiwo rozsudoju njejo pšawniska droga móžna.
Zakład za pósćenje myta su wustawki.