select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

WITAJŚO K NAM!

Maśica Serbska spěchujo wědomnostne zaběranje ze stawiznami, rěcu a kulturu serbskego ludu. Wóna stara se wó nałožowanje serbskeje wědomnosći w narodnem źěle a zasajźujo se za zachowanje serbskeje rěcy a kultury a za wutwar sorabistiki. Maśica Serbska jo nosaŕ Górno- a Dolnoserbskeje rěcneje komisije a pomnikowego wuběrka. Towaristwo co narodne wědobnje Serbow pózwignuś, pśijaśelske zwiski mjazy Nimcami a Serbami wutwariś pomagaś a słowjańsku zwězanosć skšuśiś.

Aktualnosći

Nejnowše terminy namakajośo how.

Kontakt

Maśica Serbska z.t.

Dolnoserbske wótźělenje
Maśica Serbska

dr. Pětš Šurman
Serbski institut/Sorbisches Institut
Bebelowa dr./A.-Bebel-Str. 82
03046 Cottbus/Chóśebuz
e-mail: schurmann(at)serbski-institut.de

Maćica Serbska z.t.
dr. Anja Pohončowa
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2
D- 02625 Budyšin/Bautzen
E-Mail: macica.serbska(at)web.de