Wuběźowanje wo nejrědnejše serbske jatšowne jajo 2021 za dorosćonych

- preměruju se 4 znate serbske techniki z tradicionelnymi mustrami a z tradicionelnymi źěłowymi rědami zgótowane (wóskowane/ jadnobarwojte a wěcejbarwojte, bosěrowane/ jadnobarwojte a wěcejbarwojte, škrabane, wužrawane).
W kuždej technice mógu se 3 myta pśepódaś, kótarež spěchujo Załožba za serbski lud. Dalšne
spěchowańske, a pśipóznawańske myta pśez zarědowarja su móžne.

-  wótedaś maju se kolekcije z 3 wudutymi kokošynimi jajami (swójske kreacije, swójźbne a regionalne tradicije)

-wobźělenje z wšakorakimi technikami jo móžne

- za pśizjawjenje su trjebne: mě, adresa, starstwo zapósłarja a technika

- kónc zapódaśa jo 19.3.2021 (postowy kołk)

- Ten raz jo jadnučki puś wótedaśa pśez post.

Zastojnstwo Domowiny pśewzejo w nadawku jeje cłonskojskego towaristwa „Spěchowański krejz za serbsku ludowu kulturu z. t.“ pśiwześe kolekcijow, pód toś teju adresu:

Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z.t.
gronidło: jatšowne jajka
PF 1628
02606 Bautzen/Budyšyn

- wěcywustojna jury pósuźujo zapódate kolekcije a naraźijo pó dypkowem systemje dobyśarjow
- dobyśarje dostanu wopismo a pjenjezne myto
- kolekcije, kótarež njesłušaju k dobyśarjam, se zasej wrośiju
 - dobyśaŕske kolekcije wóstanu w rukach Spěchowańskego krejza a wustajiju se.

Spěchowański krejz za serbsku ludowu kulturu z. t.
Postowe naměstno/Postplatz 2,
02625 Budyšin
e-mail: foerderkreis@sorben.com
tel: 03591/ 550108