select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Wuzwólowańske wopokazadła DOMOWINY - Zwězka Łužyskich Serbow z.t. za wuzwólowanje do zwězkowego sejma dnja 24. septembra 2017

DOMOWINA-Zwězk Łužyskich Serbow jo zestajał wuzwólowańske wopokazadła za wuzwólowanje do Zwězkowego sejma 2017. W nich su zebrane aktuelne wócakowanja DOMOWINY na mjeńšynowu politiku w nowej legislaturnej perioźe Nimskego zwězkowego sejma.

Wopokazadła su se kandidatam tych wólbnych wokrejsow pśipósłali, kenž w sedleńskem rumje Serbow kandiděruju.

 Wopśimjeśowe śěžyšća su:

1. rozšyrjenje participacije mjeńšynow na zwězkowej rowninje,

2. pódpěrowanje europejskeje bergarskeje iniciatiwy „Minority SafePack“,

3. plan napšawow za šćit a spěchowanje narodnych mjeńšynow w Nimskej,

4. nowelěrowanje kazni změnjenja mjeńšynowych mjenjow,

5. strukturna změna we Łužycy,

6. financěrowanje Załožby za serbski lud,

7. digitalne póbitowanja – serbski digitalnje,

8. dwójorěcnosć w zjawnosći,

9. dwójorěcnosć pśi wuzwólowanjach.


Wótegrona kandidatow

wólbny wokrejs 62 – Damna-Błota – Teltow-Fläming III – Górne Błota-Łužyca I

wólbny wokrejs 64 - Chóśebuz, Sprjewja-Nysa

wólbny wokrejs 65 - Łobjo-Halštrow, Górne Błota-Łužyca II

wólbny wokrejs 156 - Budyšyn

wólbny wokrejs 157 - Zgórjelc

 

Wólbne wopokazadła DOMOWINY

w slědujucem namakajośo wólbne wopokadła DOMOWINY k wólbam do Zwjězkowego sejma 2017.

pśipis

wólbne wopokazadła

slězynowe informacije k wólbnym wopokazadłam

 

Wólbne wopokazadła Mjeńšynoweje rady Nimskeje

Wólbne wopokazadła mjeńšynoweje rady štyrich awtochtonych narodnych mjeńšynow w Nimskej a wótpowědujuce wótegrona kandidatow namakajośo pód toś tym linkom:

Wólbne wopokazadła mjeńšynoweje rady 

wótegrona stronow

synopsa k wótegronam

 

Europejska bergarska iniciatiwa „Minority SafePack“

Link k Europejskej bergarskej iniciatiwje „Minority SafePack“ namakajośo how.


Facebook Button