zvolte jazyk   Rěč/Sprache/Language
zvolte jazyk
Rěč/Sprache
file.title

Hłowna zhromadźizna, 20. róčnica Chróšćan zběžka – wuslědki wuradźowanja zarjadniskeho wjednistwa Domowiny

 

Na digitalnym wuradźowanju zarjadniskeho wjednistwa Domowiny pod nawodom jednaćela Marka Kowarja srjedu su dale hłownu zhromadźiznu dnja 12.6. přihotowali. Jedyn měsac do tutoho wjerška třěšneho zwjazka w Slepom chcedźa kandidatow a delegatnu mapu internetnje wozjewić. Pytaja hišće kandidatow mjez druhim za změrcowski wuběrk.

Dalši wjeršk lětsa budźe 20. róčnica Chróšćan zběžka, tuchwilu njewěsteho wuwića pandemije dla so na koncpeće hišće dźěła. Přichodnu srjedu, 28.4., * chcetej Domowina a gmejna Chrósćicy w najmjeńšim kruhu na Fulkec hórce při pomniku na padłych pólskich wojakow spominać.

Dale su aktualny staw zwoprawdźenja lětušeho hospodarskeho plana Domowiny rozjimali. Na měsačnym posedźenju zarjadniskeho wjednistwa so referenća, jednaćel, zastupowacy jednaćel, předsyda a nawodnica Rěčneho centruma WITAJ wobdźěluja.

* Tež lětsa bohužel wjetše zjawne zarjadowanje móžno njeje. Fotografojo resp. rozprawjerjo medijow pak móža so pola nas přizjewić a hižo do toho dokładniše informacije dóstać.

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button