zvolte jazyk   Rěč/Sprache/Language
zvolte jazyk
Rěč/Sprache
file.title

Njedźelu skónči so naprašowanje

 

Hišće hač do njedźele, 14. oktobra, maja zajimcy čas, so na naprašowanju čłonow wšěch serbskich towarstwow a zwjazkow wobdźělić, kiž je Domowina do nadawka dała.

Dotal je nimale 500 ludźi składnosć wužiło a naprašnik digitalnje wupjelniło. K tomu přińdu ći, kiž su naprašnik na papjerje wupjelnili: jeničce do zarjada Domowiny w Budyšinje je dotal wjace hač 150 wobalkow dóšło.

“Za nas běše tute předewzaće nowum a smy wćipni na wuslědki. Hižo nětko prajimy wšěm, kiž běchu na nadźěłanju a rozšěrjenju naprašnika wobdźěleni, wutrobny dźak”, praji dźensa w Budyšinje jednaćel Domowiny Marko Kowar.

Wupjelnjene anonymne naprašniki móžeja so hišće póndźelu Domowinje pósłać abo w jeje běrowach wotedać.

 

Pressesprecherin/
Nowinska rěčnica/
Nowinska powědarka/
PRESS OFFICER

Borbora Felberowa
Bärbel Felber

Mobil: +49 (0) 173 586 96 88
Telefon: +49 (0) 3591 550202
Telefax: +49 (0) 3591 42408
E-Mail: presse@domowina.de


Facebook Button