zvolte jazyk   Rěč/Sprache/Language
zvolte jazyk
Rěč/Sprache
file.title

Njedźelu skónči so naprašowanje

 

Hišće hač do njedźele, 14. oktobra, maja zajimcy čas, so na naprašowanju čłonow wšěch serbskich towarstwow a zwjazkow wobdźělić, kiž je Domowina do nadawka dała.

Dotal je nimale 500 ludźi składnosć wužiło a naprašnik digitalnje wupjelniło. K tomu přińdu ći, kiž su naprašnik na papjerje wupjelnili: jeničce do zarjada Domowiny w Budyšinje je dotal wjace hač 150 wobalkow dóšło.

“Za nas běše tute předewzaće nowum a smy wćipni na wuslědki. Hižo nětko prajimy wšěm, kiž běchu na nadźěłanju a rozšěrjenju naprašnika wobdźěleni, wutrobny dźak”, praji dźensa w Budyšinje jednaćel Domowiny Marko Kowar.

Wupjelnjene anonymne naprašniki móžeja so hišće póndźelu Domowinje pósłać abo w jeje běrowach wotedać.

 

Borbora Felberowa
Bärbel Felber

nowinska rěčnica,
wosobinska referentka předsydy

Pressesprecherin,
persönliche Referentin des Vorsitzenden

Domowina z. t./Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202

presse(at)domowina.de

https://www.facebook.com/nowinska.recnica

www.domowina.de


Facebook Button