zvolte jazyk   Rěč/Sprache/Language
zvolte jazyk
Rěč/Sprache
file.title

Pressemeldungen


Župa „Jan Arnošt Smoler” Budyšin je wyšemu měšćanosće Alexanderej Ahrensej list w naležnosći planowaneho pomnika Bismarcka pósłała. Podpisała je list tuchwilu amtěrowaca županka Jana Pětrowa....

Der Vorsitzende der Domowina, Dawid Statnik, hat sich in einem Brief an den Oberbürgermeister der Stadt Bautzen/Budyšin, Alexander Ahrens, gewandt und ihn ersucht, sich „dafür stark zu machen, dass es...

In Hoyerswerda/Wojerecy hat sich am Dienstagabend (12.10.) der neugewählte Vorstand des Domowina-Regionalverbandes Handrij Zejler” konstituiert, der das Territorium des Alt-Landkreises Hoyerswerda...

We Wojerecach je so wutoru (12.10.) wječor nowe župne předsydstwo župy Handrij Zejler” skonstituowało. W Lěće župow” chcedźa so najprjedy ze župnym předsydstwom župy Dolna Łužyca” w Choćebuzu...

Domowina „nawrót Bismarcka” na Čornobóh wotpokazuje

 

K diskusiji wo planowanym nowonatwarjenju pomnika Bismarcka na Čornoboze so předsyda Domowiny, Dawid Statnik, wupraja:

 

Rozsud hłowneho...

Myto Domowiny a čestne znamješko 2021 – wosebite wukony za serbsku rěč a kulturu wuznamjenjene   

 

Druhdy so kritizuje, zo so Serbstwo hustodosć na wěste klišeje redukuje. Tomu móžemy sami...


 

Wałtoru wjacor jo se w Serbskem domje w Chóśebuzu zmakało pśedsedaŕstwo nejwětšego regionalnego zwězka Domowiny - Dolna Łužyca k aktualnemu pósejźenju. Z glědanim na rowno akle nowo wuzwólony...

Po wólbach do zwjazkoweho sejma chce so Domowina runja mjeńšinowej radźe na žadanje za zakótwjenjom prawow awtochtonych mjeńšin w zakładnym zakonju a na prawo skorženja za zwjazki kaž Domowinu...


 

Am Dienstagabend hat sich im Wendischen Haus Cottbus-Chóśebuz der Vorstand des größten Domowina-Regionalverbandes Niederlausitz / Dolna Łužyca zu seiner aktuellen Sitzung getroffen. Mit Blick auf...

Wutoru je so mjeńšinowa rada ke krótkemu wuhódnoćenju wólbow do zwjazkoweho sejma zetkała. Zetkanje su digitalnje přewjedli. Woni su so dorozumili, z kotrymi temami so na strony a tež...

Referent Domowiny za kulturu a wukraj, Clemens Škoda, informuje: Po tym, zo je lětsa zaso tójšto namjetow jednotliwcow a ze serbskich towarstwow Domowinje dóšło, je mytowanski wuběrk na swojim...

Składnostnje „Lěta župow” přeprošuje župa „Jan Arnošt Smoler” Budyšin zajimcow z cyłeje Łužicy do domu Měrćina Nowaka-Njechorńskeho a staja nowy dwurěčny lětak z informacijemi tež druhim župam,...

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Drježdźanska dróha 18 / Dresdener Str. 18,
02977 Wojerecy - Wórjejce /
Hoyerswerda (HOYWOJ)

tel. +49 (0)3571 60 84 614
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button