Lětsa na čas njehraja

Přichodnu sobotu, 10. měrca wuhraje Serbski Sokoł w Budyšinje w sportowej hali na Třělnišću 36. sokołski volleyballowy turněr wo pokal Domowiny. Z rěčnikom Serbskeho Sokoła Janom Hrjehorjom je so Jurij Bjeńš rozmołwjał. Najprjedy 12 přizjewjenych cyłkow, potom 14, při wulosowanju 16, nětko 15 – přihoty za 36cety nakład sokołskeho volleyballoweho turněra wo pokal Domowiny runjewon optimalnje njeběža ...J. Hrjehor. Hladajo na zašłe turněry bě to poprawom přeco tak, zo dyrbjachmy stajnje zaso na změny reagować. Nimamy ze stajnymi změnami problem. Turněr njeje za sportowčow a sportowcow winowatostne sportowe zarjadowanje. Smy derje přihotowani Wjeselimy so, zo mamy nětko 15 cyłkow a nadźijamy so, zo tež wšitke přińdu. Sće so rozsudźili město ze štyrjomi z třomi staflemi hrać (hlej nowe wulosowanje). J. Hrjehor. To bě trěbne, dokelž je mustwo Sokoła Budyšin, kiž je zakitowar pokala, wobddźělenje wotprajić dyrbjało. Jedna stafla ze třomi mustwami? To njeby optimalne rozrisanje było. Powěda so, zo njebudźeće lětsa na čas hrać, ale wšitke hry bjez časoweho čisća wuhrać ...J. Hrjehor. To trjechi. To bě přeće někotrych hrajerjow. Budźemy to raz wuspytać. Kóžda hra změje dwě sadźbje do 15 dypkow. Po 15 pak budźe definitiwnje kónc. Njebudźemy z dwěmaj dypkomaj rozdźěla hrać. Wuwzaće twori kónčna hra – wuhrajemy dwě dobyćerskej sadźbje z tie-breakom. Prěnja a druha sadźba do 15 dypkow z dwěmaj dypkomaj rozdźěla a tež třeća do 15 z dwěmaj dypkomaj rozdźěla ze změnu pola wosom dypkow. Z kotrym hrajnym modusom budźeće turněr přewjesć?J. Hrjehor. W předkole hrajemy w jednotliwych staflach A, B a C kóždy přećiwo kóždemu. Po tym sćěhuja za mustwa, kiž su po předkole prěnje a druheho městno wobsadźili, hry wo zaćah do finalnych partijow. Prěni ze skupiny A hraje z druhim skupiny B a prěnim skupiny C. Druhi skupiny A nastupi přećiwo prěnjemu skupiny B a druhemu skupiny C. Nětko přizamknu so hry wo městna 13-15, 10-12, 7-9 a duele wo městna 5, 3 a 1.      A što hišće? Što wostanje, što njebudźe, ...J. Hrjehor. Digitalny časnik na beamersćěnje njetrjebamy. Na dalšej běłej płachće pak pokazamy zaso wšitke wuslědki a zaměstnjenja, tak zo njetrjebamy so stajnje z prašenjemi hrajerkow a hrajerjow rozestajeć. Sportowy drink lětsa njezmějemy, za to pak zaso swójske zastaranje wobdźělnikow. Mału halu za dźěćacu zaběru za lětuši turněr skazali njejsmy, dokelž je zajim w zašłych lětach woteběrał. Hdy so turněr započnje?J. Hrjehor. Zetkamy so sobotu rano 08.00 hodź. w hali. Nastup a witanje přewjedźemy wot 08.15 hodź. a z prěnimi hrami chcemy 08.30 hodź. započeć. Dalše časowe rjadownje wostanje wotewrjene, dokelž lětsa na čas njehrajemy. Wutrobny dźak a dobre poradźenje!