Kostenerstattung ehrenamtlicher Arbeit

wobzamknjenje zwjazkoweho předsydstwa z dnja 22.11.2014

Rjadowanje

Zarunanje wudawkow z čestnohamtskeho dźěła za Domowinu – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t. (w dalšim Domowina )

 

1. Prawo na zarunanje

Rjadowanje płaći, dalokož njedóstanu tu mjenowani zarunanje wot třećich, za:

a) čestnohamtskich čłonow wolenych a powołanych gremijow Domowiny, kiž na zakładźe wustawkow dźěłaja

b) čestnohamtskich čłonow k zastupowanju woprawnjeneho předsydstwa w

juristiskim zmysle na zakładźe artiklow 8 a 11 wustawkow Domowiny z wosebitym

rjadowanjom

c) wolenych čłonow předsydstwow župow a nadregionalnych towarstwow Domowiny za

jězby na posedźenja předsydstwa

d) wosoby, kotřiž čestnohamtsce w nadawku Domowiny skutkuja.

Horjeka mjenowani maja narok na narunanje.

2. Wuměnjenja

Dowolnosć za jězbu/ słužbne nadawki a z tym zwisowace přizwolenje za

zarunanje wudawkow da so z přepodaćom přeprošenja (za wosoby z prawom na zarunanje po dypku 1. pismik a) a b)) abo nadawka přez zarjad Domowiny (za wosoby z prawom na narunanje po dypku 1.c)).

Wužiwać maja so zasadnje prawidłownje jězdźace zjawne wobchadne srědki abo słužbne awta.

Zarunaja so jězbne wudawki za wužiwane zjawne wobchadne srědki. Jeli njesteja k dispoziciji, płaći zarunanje za wužiwanje priwatneho awta.

Zasadnje płaći rjadowanje za posedźenja w serbskim sydlenskim rumje. Zarunanje so njepłaći za jězby w politiskej gmejnje, hdźež wosoba, kiž ma hewak narok na zarunanje, bydli. Wudawki za wokołopuće z priwatnych přičin so njezarunaja.

Zarunaja so lětnje maksimalnje dźesać jězbow na wuradźowanja.

Za jězby zwonka sydlenskeho ruma Serbow ma so wosebita pisomna próstwa stajić. Jězby do wukraja ma prezidij Domowiny přizwolić, we wuwzaćnych padach maja po artiklu 8 wustawkow Domowiny woprawnjeni tute prawo.

Próstwa wo zarunanje ma so najpozdźišo šěsć měsacow po jězbje pisomnje w zarjedźe Domowiny zapodać. Wobkedźbować ma so tež časowa doba hospodarskeho lěta, to rěka, zo zarunaja so jenož wudawki běžneho hospodarskeho a zdobom kalendariskeho lěta, kiž maja najpozdźišo hač do 15.12. w zarjedźe předležeć.

Towarstwa a župy zapodaja po wólbach zarjadej Domowiny lisćinu mjenow wolenych čłonow předsydstwa. Změny w běhu legislaturneje periody maja so bjezposrědnje přizjewić.

3. Zarunanje a wupłaćenje

3.1. Zarunanje jězbnych kóštow

Wuměnjenje za wupłaćenje zarunanjow je wobdźělenje na wuradźowanju a dokumentowanje wobdźělenja na lisćinje ze slědowacymi rubrikami:

· městnosć a datum wuradźowanja,

· mjeno a předmjeno,

· jězbna čara wot bydlenja k městnosći wuradźowanja,

· zdalenosć tam a sem,

· ličba sobujěducych,

· kontowe zwiski,

· podpismo

Čłonojo gremija rukuja z podpismom za prawosć.

Płaći so zarunanje

· za priwatne awto wotpowědnje § 5 (2) SächsRKG (tuchwilu 0,30 € na km)

· za sobujěduceho wotpowědnje § 5 (5) SächsRKG (tuchwilu 0,02 € na km)

· za wužiwanje priwatneho kolesa § 5 (6) SächsRKG (tuchwilu 0,05 € na km).

Jězbne kóšty zarunuja so tež za čłonow zwjazkoweho předsydstwa, kotřiž so wobdźěla na posedźenjach předsydstwow Domowinje přisłušnych župow a nadregionalnych towarstwow.

Jězbne kóšty w zwisku z wobdźělenjom na protestnych akcijach njejsu spěchujomne.

3.2. Posedźenski pjenjez

Zarunanje za posedźenje (posedźenski pjenjez) płaći so wosobam po dypku 1. pismik a) na zakładźe podpisanych lisćinow přitomnosće. Wobdźělenje na posedźenju z pomocu digitalnych srědkow (na př. skype) wobkrući předsyda gremija ze swojim podpismom.

Wysokosć zarunanja měri so po časowej dobje posedźenja:

a) hač do 5 hodźin 17 €

b) wjac hač 5 hodźin 25 €

Jednotliwe přepokazanki zarjad hromadźi a w časowych wotstawkach na wot potrjecheneje wosoby podate konto přepokaza.

3.3. Zarunanje słužbnych jězbow zwonka serbskeho sydlenskeho teritorija

Čestnohamtscy zastupjerjo Domowiny, kotřiž ze słužbnym nadawkom w nadawku třěšneho zwjazka zwonka serbskeho sydlenskeho teritorija po puću su, dóstanu połne zarunanje po płaćiwym zakonju Sakskeje (SächsRKG).

3.4. Zarunanje nałožby skutkowanja předsydy a městopředsydow Domowiny (hlej dypk 1 pismik b)

Za předsydu Domowiny płaći słužbne zrěčenje.

Za městopředsydow Domowiny zaruna so čestnohamtske dźěło we wysokosći wot maksimalnje 1848,00 € na lěto.

4. Škody

Domowina njerukuje za škody (Haftungsausschluss), kiž nastanu při wukonjenju čestnohamtskeho dźěła.

5. Płaćiwosć

Horjeka mjenowane rjadowanje schwali so wot Zwjazkoweho předsydstwa dnja 22.11.2014 a nabudźe z tym płaćiwosć.