News

Tele dny rozdźěla so šulerjam Serbskich wyšich šulow – kaž tule w Budyšinje skupinje šulerjow 8. lětnika z wučerku knjeni Bjeńšowej- brošurka...

Kontakt

Virginia Hanuzowa/Hannusa
kubłanska referentka za młodźinu/
Jugendbildungsreferentin

Póstowe naměsto 2/Postplatz 2
02625 Budyšin/ Bautzen

Tel.: 03591 550-117
Mobil: 0152-36241635

E-Mail:
virginia.hannusa(at)domowina.de