zvolte jazyk   Rěč/Sprache/Language
zvolte jazyk
Rěč/Sprache
file.title

Rozpšawa źěławosći Dolnoserbskeje rěcneje komisije 2012

Dolnoserbska rěcna komisija jo se 2012 dwa raza zmakała (283., 11.12.). Pla wobradowanjow jo głownje šło wó pisanje cuzych słow resp. wó móžnosci adaptěrowanja cuzych słowow do dolnoserbskego rěcnego systema. Wětšy źěl diskutěrowanych pšašanjow jo se tśeśemu razju pśepowědał a stakim wobzamknuł. Wuslědki maju se w interneśe zestajiś a wózjawiś.

dr. Fabian Kaulfürst, powědaŕ