Najrjeńše jutrowne jejka wupytali – jury je dźensa rozsudźiła

 

Dźensa je jury najrjeńše serbske jutrowne jejka lěta 2020 wuzwoliła. Fachowsce posudźowali su 66 kolekcijow wot 37 ludowych wuměłcow Ines Kellerowa (Serbski institut), Ilona Bierlingowa (Serbski muzej) a Ingrid Lehnikowa (Serbski kulturny centrum Slepo). Organizatorisce poboku je jim Wernika Suchowa ze Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu, zamołwita za projekty. Prezentacija mytowanych jejkow budźe na spočatku 29. Serbskich jutrownych wikow (sobotu/njedźelu, 7./8.3. 2020, w Serbskim domje w Budyšinje, Póštowe naměsto 2, 10-18 hodź.). Debjene jejka zapodali su ludźo z cyłeje Łužicy, Berlina, Drježdźan, Mišna, Durinskeje, Hessenskeje a samo ze Stuttgarta. Je hišće dalše wubědźowanje za dźěći a młodostnych do 24 lět, kónc zapodaća je na zwučene wašnje srjedu po jutrach, potajkim 15.4.2020