Sprachwahl   Rěč/Sprache/Language
Sprachwahl
Rěč/Sprache
file.title

14.02.2014

napšašowanja a pśepšosenja z wukraja 2014

Lube zastupniki kulturnych kupkow,

teke lětosa mamy zasej napšašowanja a pśepšosenja z wukraja. Comy nadalej natwariś zwiski z našymi pśijaśelami we wukraju a stare kontakty comy woplěwaś. Tuchylu pytamy za slědujuce zarědowanja kulturne kupki, kótarež by mógali kulturnopolitiski nadawk zagronitostnje społniś.

 

zarědowanje: Festiwal “Wszystkie Mazurki Świata”

źo: Waršawa

ga: 26.04.2014

co se pyta: serbska muzikowa kupka, kotaraž prezentěrujo wosebnje staru/tradicionelnu serbsku muziku

wěcej informacijow: www.festivalmazurki.pl

kontakt: olgachojak(at)gmail.com

 

zarědowanje: prezentacija serbskeje kultury w Narodnym muzeju

źo: w Praze

ga: 10.05.2014

co se pyta: serbska kulturna kupka, serbska muzikowa kupka

kontakt: Adam Votruba, adam_votruba(at)nm.cz

 

zarědowanje: Folkorny festiwal

źo: w Słowjenskej

ga: 29.05.-01.06.2014

co se pyta: serbska folklorna kupka

kontakt: magdalena.tovornik(at)gmail.com

 

zarědowanje: Mezinárodní folklorní festival

źo: Jablonec / CZ

ga: 06.-07.06.2014

co se pyta: serbska folkorna kupka

wěcej informacijow: www.eurocentrumjablonec.cz/akce/mezinarodni-folklorni-festival/

kontakt: k.simunkova(at)eurocentrumjablonec.cz

 

zarědowanje: „Źarski Festiwal Pieśni Kresowej“

źo1: Źary / PL

ga: 14.-15.06.2014

co se pyta: Serbska folklorna abo muzikowa kupka

kontakt: zizr(at)praca.gov.pl

 

Gaž maśo zajm na jadnom z toś tych zarědowanjow a festiwalow, pótom pśizjawijśo se pla wótpowědnego kontakta abo napšašajśo se pód clemens.skoda(at)sorben.com.

Pšosby wó spěchowanje jězby na Domowinu njejsu lětosa dla pśechylnego góspodarjenja móžne. Wobrośćo se pšosym w takem paźe na Załožbu za serbski lud.


Facebook Button