język   Rěč/Sprache/Language
język
Rěč/Sprache

Srdecznie witamy!

 

Domowina broni interesów ok. 60.000 Łuźyczan, którzy żyją w Wolnym Państwie Saksonii, w Kraju Brandenburgii i innych landach. Organy kierownicze Domowiny są demokratycznie wybierane i reprezentują wszystkie warstwy i grupy interesów narodu serbołużyckiego.

W działalności statutowej Domowina stawia sobie za cel:

- obronę zachowania i rozwoju języka łużyckiego i serbołużyckiej świadomości narodowej, zachowanie serbołużyckiej tradycji i serbołużyckiego obszaru zasiedlenia,

- wspieranie Łużyczan i serbołużyckie stowarzyszenia w ich dziele narodowym,

- reprezentację narodowych interesów serbołużyckich wobec opinii publicznej, instytucji i władz komunalnych (gmin), powiatowych (okręgowych), krajowych i federalnych,

- obronę konstytucyjnych uregulowań dotyczących ochrony i wspierania mniejszości narodowych i językowych, a także przestrzegania stosownych postanowień ustawowych i porozumień międzynarodowych,

- popieranie wzajemnego zrozumienia i toleracji, przyjaznego i równoprawnego współżycia między ludźmi różnych narodowości i języków, w tym między ludnością serbołużycką i niemiecką,

- pielęgnowanie przyjacielskich stosunków z małymi narodami, mniejszościami narodowymi i międzynarodowymi zrzeszeniami grup narodowych oraz reprezentowanie wspólnych interesów.

NEWS

Der Bundesvorstand der Domowina tritt am Sonnabend, den 25.02.2017 im Haus der Sorben in Bautzen, Postplatz 2, zu seiner letzten Tagung vor der 18....

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny zeńdźe so sobotu, dnja 25.02.2017 w Serbskim domje w Budyšinje, Póstowe naměsto 2, k swojemu poslednjemu posedźenju do...


Přihoty jeje 18. hłowneje a wólbneje zhromadźizny kaž tež změny w zarjedźe běchu temy nowinarskeje rozmołwy Domowiny dnja 9. februara w Budyšinje....


Facebook Button