język   Rěč/Sprache/Language
język
Rěč/Sprache

Srdecznie witamy!

 

Domowina broni interesów ok. 60.000 Łuźyczan, którzy żyją w Wolnym Państwie Saksonii, w Kraju Brandenburgii i innych landach. Organy kierownicze Domowiny są demokratycznie wybierane i reprezentują wszystkie warstwy i grupy interesów narodu serbołużyckiego.

W działalności statutowej Domowina stawia sobie za cel:

- obronę zachowania i rozwoju języka łużyckiego i serbołużyckiej świadomości narodowej, zachowanie serbołużyckiej tradycji i serbołużyckiego obszaru zasiedlenia,

- wspieranie Łużyczan i serbołużyckie stowarzyszenia w ich dziele narodowym,

- reprezentację narodowych interesów serbołużyckich wobec opinii publicznej, instytucji i władz komunalnych (gmin), powiatowych (okręgowych), krajowych i federalnych,

- obronę konstytucyjnych uregulowań dotyczących ochrony i wspierania mniejszości narodowych i językowych, a także przestrzegania stosownych postanowień ustawowych i porozumień międzynarodowych,

- popieranie wzajemnego zrozumienia i toleracji, przyjaznego i równoprawnego współżycia między ludźmi różnych narodowości i języków, w tym między ludnością serbołużycką i niemiecką,

- pielęgnowanie przyjacielskich stosunków z małymi narodami, mniejszościami narodowymi i międzynarodowymi zrzeszeniami grup narodowych oraz reprezentowanie wspólnych interesów.

NEWS

Domowina je tutón tydźeń wudała nowe čisło swojeho informaciskeho łopjena “Naša Domowina”. Wone je wušło z nakładom 7000 eksemplarow a so čłonam po...

Dnja 12. awgusta w 10 hodź. zeńdźe so na žurli w Budyskim Serbskim domje jury wubědźowanja “Přimaj so gratu! – młodźina.akcija.zabawa”; zdobom budźe...

Štwórtk, 17. awgusta 2017, wotměje so wot 19.00 hodź. w Serbskim domje čitanje z knihi „Mjez Saksami. Mjez złobami a witanjom“. Zarjadowarjo su...


Facebook Button