select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache

Lubi čłonojo, česćeni hosćo a internetni wopytowarjo,

jako předsyda směm Was wutrobnje na našej internetnej stronje witać. Wjeselu so nad Wašim zajimom za našu narodnu organizaciju.

Domowina ma něhdźe 7300 čłonow, kiž su w pjeć župach, mnohich Domowinskich skupinach a třinaće nadregionalnych specifiskich towarstwach organizowane. Naši sobustawojo tworja zakład našeho skutkowanja. Kóžde 2. lěto wotměje so hłowna zhromadźizna, kóžde 4. lěto wola jeje delegaća zwjazkowe předsydstwo. Tute rozsudźa mjez zhromadźiznami wo našej dźěławosći, při kotrejž móžemy so we wšědnym dźěle na zarjad Domowiny spušćeć. Sobudźěłaćerjo zarjada, wosebje regionalni rěčnicy w Budyšinje, Choćebuzu, Chrósćicach, Slepom a Wojerecach, steja Wam při wšěch prašenjach serbskeho zjawneho žiwjenja rady k dispoziciji.

Přeju Wam wjele wjesela při wopyće našeje wirtuelneje Domowiny a strowju Was wutrobnje

Dawid Statnik
předsyda Domowiny

NOWOSĆE

NEWS

Domowina je tutón tydźeń wudała nowe čisło swojeho informaciskeho łopjena “Naša Domowina”. Wone je wušło z nakładom 7000 eksemplarow a so čłonam po...

Dnja 12. awgusta w 10 hodź. zeńdźe so na žurli w Budyskim Serbskim domje jury wubědźowanja “Přimaj so gratu! – młodźina.akcija.zabawa”; zdobom budźe...

Štwórtk, 17. awgusta 2017, wotměje so wot 19.00 hodź. w Serbskim domje čitanje z knihi „Mjez Saksami. Mjez złobami a witanjom“. Zarjadowarjo su...


Facebook Button