select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

14.02.2014

Naprašowanja a přeprošenja z wukraja 2014

Lubi zastupjerjo kulturnych skupinow,

Tež lětsa mamy zaso naprašowanja a přeprošenja z wukraja. Chcemy z našimi přećelami we wukraju dale styki natwarić a stare kontakty pěstować. Tučasnje pytamy za sćěhowace zarjadowanja kulturne skupiny, kotrež móhli kulturnopolitiski nadawk zamołwiće spjelnić.

Zarjadowanje: Festiwal “Wszystkie Mazurki Świata”

Hdźe: Waršawa

Hdy: 26.04.2014

Što so pyta: serbska hudźbna skupina, kotraž prezentuje wosebje staru/tradicionelnu serbsku hudźbu a spěw

Wjac informacije: www.festivalmazurki.pl

Kontakt: olgachojak(at)gmail.com

 

Zarjadowanje: Folkorny festiwal

Hdźe: w Słowjenskej

Hdy: 29.05.-01.06.2014

Što so pyta: serbska folklorna skupina

Kontakt: magdalena.tovornik(at)gmail.com

 

Zarjadowanje: Mezinárodní folklorní festival

Hdźe: Jablonec / CZ

Hdy: 06.-07.06.2014

Što so pyta: serbska folkorna skupina

Wjac informacije: www.eurocentrumjablonec.cz/akce/mezinarodni-folklorni-festival/

Kontakt: k.simunkova(at)eurocentrumjablonec.cz

 

Zarjadowanje: „Źarski Festiwal Pieśni Kresowej“

Hdźe: Źary / PL

Hdy: 14.-15.06.2014

Što so pyta: Serbska folklorna abo hudźbna skupina

Kontakt: zizr(at)praca.gov.pl

 

Jeli maće jako skupina zajim so na jednym tutych festiwalow a zarjadowanjow wobdźělić, potom přizjewće so pola wotpowědneho kontakta abo naprašujće so pola clemens.skoda@sorben.com .

Próstwy wo spěchowanje jězby na Domowinu lětsa dla nachwilneho hospodarjenja móžne njejsu. Tuž wobroćće so w tutym padźe na Załožbu za Serbski lud.


Facebook Button