select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

24.03.2013

Čłonojo Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny w legislaturnej periodźe 2013 - 2017Dawid Statnik

předsyda,
čłon prezidija Zwjazkoweho předsydstwa

biografija

Judith Wałdźic

městopředsydka,
čłonka prezidija Zwjazkoweho předsydstwa

žiwjenjohběh

 

Marko Hančik

městopředsyda,
čłon prezidija Zwjazkoweho předsydstwa

 biografija

Marcel Brauman

čłon prezidija Zwjazkoweho předsydstwa

Towaršnosć za spěchowanje Serbskeho lud. ansambla z. t.

 

 

William Janhoefer

čłon prezidija Zwjazkoweho předsydstwa

Župa Dolna Łužyca z. t.

 

 

 

Margitta Altkrügerowa

Serbske šulske towarstwo z. t.

 

 

Stefan Anders

Župa „Michał Hórnik“ Kamjenc

 

 

Wito Bejmak

Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z.  t.

 

 

Jan Bělk/

Zwjazk serbskich wuměłcow z. t.

 

 

Guido Budar


Towarstwo Cyrila a Metoda z. t.

 

 

Hanka Budarjowa


Zwjazk za serbski kulturny turizm z. t.

 

 

Monika Cyžowa

Zwjazk serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow z. t.

 

 

Zala Cyžowa

Župa „Michał Hórnik“ Kamjenc

 

 

Jenifer Dünnbierojc

Župa Dolna Łužyca z. t.

 

 

Kito Ela

Župa Dolna Łužyca z. t.

Milan Funka

Serbski Sokoł z. t.

 

 

 

Roman Grzyb

Župa „Handrij Zejler“ Wojerecy

 

 

Manfred Hermaš

Župa Běła-Woda/Niska

 

 

Tomaš Jurk

Zwjazk serbskich studowacych

 

 

Judith Kubicec

Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow z. t.

 

 

Jurij Łušćanski

Maćica Serbska/Maśica Serbska z. t.

 

 

 

Chrysta Meškankowa

Towarstwo Cyrila a Metoda z. t.

 

 

dr. Madlena Norbergowa

Župa Dolna Łužyca z. t.

 

 

Jan Nuk

Župa „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin

 

 

Diana Pawlikowa


Serbske młodźinske towarstwo „Pawk“ z. t.

 

 

 

Jana Pětrowa

Župa „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin

 

 

Enrico Šołta

Župa „Handrij Zejler“ Wojerecy

 

 

Katrin-Suchec Dźisławkowa

Towarstwo za spěchowanje SKI z. t.

 

 

 

 

 


Facebook Button