select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Regionalni rěčnicy

  • rěčnik resp. rěčnica třěšneho zwjazka we wotpowědnym regionje

  • poradźowanje přiradow a zamołwitych za serbske naležnosće we wokrjesach a gmejnach 

  • pomoc napřećo wokrjesam a gmejnam při zrealizowanju nadawkow ke škitej a spěchowanju serbskeho ludu a při wobkedźbowanju serbskich naležnosćow w komunalnym planowanju 

  • zwěsćenje potrjeby k jednanju při zwoprawdźenju zakonskich postajenjow ke škitej a spěchowanju serbskeho ludu 

  • analyza a dalesposrědkowanje regionalnych serbskich zajimow na zarjad Domowiny we wuskim zhromadnym dźěle ze župami 

  • narěčny partner za wšitke serbske towarstwa a wšitkich Serbow regiona kaž tež za přećelow a spěchowarjow Serbow

     

    Regionalna rěčnica za teritorij župy "Jan Arnošt Smoler" Budyšin


Sonja Hrjehorjowa
Tel.: +49 (0)3591 550-211
Fax: +49 (0)3591 42408
E-Mail: sonja.hrjehorjowa@domowina.de

Regionalna rěčnica za Delnju Łužicu

Heike Apelt
Tel.: +49 (0)355 48576-428,
Fax: +49 (0)355 48576-433,
E-Mail: heike.apeltowa@domowina.de

Regionalna rěčnica za Delnjošlesko-hornjołužiski wokrjes 

 

Diana Matica
Sorbian: Diana Maticowa
Tel.: +49 (0)35773 76153, Fax: +49 (0)35773 77233,
E-Mail: diana.maticowa@domowina.de

Regionalna rěčnica za teritorij župy "Michał Hórnik" Kamjenc

Katharina Jurkowa
Telefon +49 (0)35796 96254,
Telefax +49 (0)35796 98960
E-Mail: katharina.jurkowa@domowina.de

 Regionalna rěčnica za teritorij župy "Handrij Zejler" Wojerecy

Christina Šołćina,
Tel.: +49 (0)3571 406276,
Fax: +49 (0)3571 406276,
E-Mail: christina.solcina@domowina.de

Regionalna rěčnica za Choćebuz

Karin Tšukowa,
Tel.: +49 (0)355 48576-430,
Fax: +49 (0)355 48576-433
E-Mail: karin.tsukowa@domowina.de

 

 


Facebook Button