select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Referent za nutřkowne naležnosće

Werner Sroka

  • zamołwity za přihoty hłownych zhromadźiznow a posedźenjow zwjazkoweho předsydstwa kaž tež prezidija Domowiny

  • zdźěłanje namjetow za rozsudy a wobzamknjenja w Domowinskim zarjedźe a we wolenych gremijach Domowiny 

  • wěcywustojny w prašenjach towarstwoweho prawa w třěšnym zwjazku a poradźowar w tutym nastupanju za sobustawske towarstwa 

  • koordinacija zhromadneho skutkowanja sobustawskich towarstwow Domowiny 

  • wudźěłanje naćiskow stejišćow při słyšenju Domowiny w procesu zakonjadawanja 

  • wobdźěłanje personalnych prašenjow a zdźěłanje nutřkozawodnych rjadowanjow

  • zamołwity za archiw Domowiny

Tel.:0 3571 418026,
E-Mail: sroka-domowina(at)sorben.com

Facebook Button