select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Wuběrk  kultura a wuměłstwo ZP/
Ausschuss des Bundesvorstandes für Kultur und Kunst

předsyda/pśedsedar/Vorsitzender:

Bělk, Jan

dalši čłonojo/
weitere Mitglieder:

Cyžowa, Monika
Cyžowa, Zala
Kubicec, Judith
Łušćanski, Jurij
dr. Norbergowa, Madlena

přisłušny zamołwity zarjada/
Verantwortlicher von Seiten der Geschäftsstelle:

Škoda, Clemens - referent za kulturne naležnosće a wukraj


Facebook Button