select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Serbski Sokoł z.t.

Towarstwo Serbski Sokoł z.t. je třěšny zwjazk serbskich sportowych zjednoćenstwow a jednotkow kaž tež jednotliwych wosobow a druhich sportowych zjednoćenstwow, kotrež so za jeho zaměry zasadźuja.

Wot 1920 do 1933 skutkowaše we Łužicy tele sportowe towarstwo pod mjenom Serbski Sokoł, kotrež měješe zaměr, serbsku dźěćinu, młodźinu a dorosćenych za sportowanje dobywać kaž tež k sylnjenju narodneho wědomja přinošować. Po politiskim přewróće so w serbskich medijach a na zhromadźiznach wospjet namjetowaše, Serbski Sokoł wožiwić.

Załoženska zhromadźizna wotmě so 28. decembra 1993 w Hórkach, w Kamjenskim wokrjesu. Za čestneho předsydu wuzwolichu Jurja Frencla z Ralbic, kiž je zdobom čestny prezident DJK Sokoł Ralbicy/Hórki. Jurij Frencl bě hižo do 1933 z čłonom Serbskeho Sokoła.

Třěšny zwjazk integruje čłonow-jednotliwcow, sportowe towarstwa, sportowe zjednoćenstwa a jednotki kaž tež sportowe skupiny, kiž so z idejemi sokołskeho hibanja zwjazani čuja. Dotal přistupichu Serbskemu Sokołej nimo čłonow-jednotliwcow/sobuzałožićelow slědowace sportowe towarstwa a zjednoćenstwa: Sokoł Budyšin z.t. z wotrjadami kehelowanje, volleyball, gymnastika a lochkoatletika, koparjo sportoweho towarstwa Zeleno-běli z Hórkow, koparskej mustwje Sokoła Ralbicy/Hórki, koparjo SJ Njebjelčicy, volleyballowe mustwa Serbskeju gymnazijow Budyšin a Choćebuz, wučerske volleyballowe mustwo Serbskeje šule "Michał Hórnik" Worklecy.

Serbski Sokoł z.t. wěnuje so předewšěm ludowemu sportej. Hłowny zaměr třěšneho zwjazka je, iniciěrować, koordinować, organizować a přewjesć sportowe zarjadowanja we Łužicy, předewšěm w župach Kamjenc, Budyšin, Wojerecy a Běła Woda. Wón pěstuje kontakty k sportowcam mjezynarodneho sokołskeho hibanja. Wšitke sportowe zarjadowanja Sokoła słuža wuwiću, pohłubšenju a zachowanju serbskosće w našich kónčinach.

Lěta 1996 je Serbski Sokoł z. t. přistupił k třěšnemu zwjazkej wšěch serbskich towarstwow, Domowinje - Zwjazkej Łužiskich Serbow z.t.

Što chce Serbski Sokoł?

 1. Towarstwo je třěšny zwjazk serbskich sportowych zjednoćenstwow a jednotkow kaž tež jednotliwych wosobow, kotřiž so za zaměry towarstwa zasadźuja. Wone zjednoća tež towarstwa, sportowe jednotki a skupiny, kotrež so ze sokołskim hibanjom zwjazane čuja.

 1. Charakter towarstwa Serbski Sokoł z.t. zwuraznja so w šěrokej ludosportowej činitosći.

 1. Zaměr towarstwa je, iniciěrować, koordinować, organizować a přewjesć sportowe zarjadowanja we Łužicy. Serbski Sokoł pěstuje tež kontakty k sportowcam mjezynarodneho sokołskeho hibanja.

 2. Towarstwo wuznawa so jako naslědnik „Serbskeho Sokoła“ lětow 1920 – 1933, tež nastupajo zaměry a nadawki:

  • wuwiwać ćělne, duchowne a moraliske hódnoty sportowcow

  • sportować na ludosportowej runinje pod hesłom „W strowym ćěle tči strowy duch“

  • hajić a sej česćić serbsku rěč a serbsku ludowu kulturu

  • wuwiwać serbsku rěč na polu sporta

Wšě zarjadowanja Serbskeho Sokoła z.t. słuža předewšěm wuwiwanju, pohłubšenju a zachowanju serbskosće w našich kónčinach a serbskeje identity.

 

Nowosće

termin turněra: 10.03.2018

městnosć: sportowa hala na Budyskim Třělnišću

čas: 8 do 16 hodź.

zarjadowar: Serbski Sokoł z.t.

wuhotowar: Sokoł...

Skupina A

Mustwo 1296 (abiturny lětnik 1996)
SJ 1922 Radwor
Dźiwje micki (Worklečanske hrajerki)
Zapalaki (mustwo z Choćebuza)
Rapaki

Skupina B ...

termin turněra: 01.04.2017

městnosć: sportowa hala na Budyskim Třělnišću

čas: 8 do 16 hodź.

zarjadowar: Serbski Sokoł z.t.

wuhotowar: Sokoł...

Liebe Volleyballfreunde von ARD und ZDF!

Waženi sportowcy! Chcemy was wutrobnje přeprosyć na naš volleyballowy turněr do našeje dwurěčneje Łužicy!...

Lubi fanojo, kotřiž doma wostanu, tule mamy skónčnje naš

LIVESTREAMLINK: https://digitalalps.tv/europeada2016

Na tutym městnje hižo raz wulki dźak...

Zum gestrigen Testspiel der Männermannschaft der Sorbischen Fussballauswahl gegen den Landesligisten Einheit Kamenz kam auch ein großer Teil der...

Sorbische Auswahl mit Vereinszugehörigkeit: Christoph Gloxyn / Sokol Ralbitz/Horka, Hubertus Zschorlich / SV Zeißig, Patrick Wocko / SV Einheit...

Heute (am 25.05.2016) fand in Nebelschütz die Pressekonferenz zum Abschluss der Vorbereitungen der sorbischen Fussballauswahlen (Männer/Frauen) für...

Lube koleginy a kolegojo,
přeprošamy Was wutrobnje na nowinarsku rozmołwu ze zamołwitymi za zajězd serbskeju wubrankow na lětušu EUROPEADU w južnym...

 

(Preisliste als PDF)

Liebe Fans,

es gibt anlässlich der Europeada 2016 eine eigene Fan-Kollektion. Diese wird einmalig auf Bestellung...


Kontakt

Serbski Sokoł z.t.

Postplatz 2/Póstowe naměsto 2
02625 Bautzen/Budyšin
Telefax: (03591) 42408

telefon (0 35 91) 55 02 13
telefax (0 35 91) 4 24 08
e-mail: serbski-sokol(at)gmx.de

Konto: Kreissparkasse Bautzen
IBAN:  DE31 8555 0000 1000 0983 77
SWIFT-BIC: SOLADES1BAT