select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Sobustawstwo

Čłonojo Maćicy Serbskeje z.t. móža być přirodne a juristiske wosoby. Towarstwo ma čestnych a spěchowacych čłonow.
Štóž chce Maćicy Serbskej přistupić, njech wupjelni přizjewjenski formular a jón na tam podatu adresu pósćele. Wobsteji tež móžnosć, wupjelnjeny a podpisany list na Maćičnu adresu mejlować.

Móžeće přinošk na konto Maćicy Serbskeje přepokazać: Macica Serbska e.V.; IBAN: DE36 8559 0000 0300 1300 70.
Štóž chce swój přinošk wotknihować dać, njech wupjelni sćěhowacy formular za wotknihowanje přinoška a jón tohorunja na tam podatu adresu pósćele.

Kontakt

Maćica Serbska z.t.

Maćica Serbska z.t.
Jurij Łušćanski
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2
D-02625 Budyšin/Bautzen
e-mail: macica.serbska(at)web.de

Dolnoserbske wótźělenje Maśica Serbska
dr. Pětš Šurman
Serbski institut/Sorbisches Institut
Bebelowa dr./A.-Bebel-Str. 82
03046 Cottbus/Chóśebuz
e-mail: schurmann(at)serbski-institut.de