select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

[Translate to hsb:] Plan terminow sekcije ludowěda/muzejownistwo za 2014

[Translate to hsb:] Plan terminow sekcije ludowěda/muzejownistwo za 2016

W meji chcemy so zetkać w Serbskej tkajerskej śpi w Drjowku. Konkretny termin so hišće wozjewi.
Přeprošujemy zdobom na powerpoint-přednošk w Serbskim muzeju w Budyšinje na temu ”Magiske symbole abo jenož wozdoba?“, wo mustrach na jutrownych jejkach a dalšich ludowuměłskich objektach srjedu, dnja 22.6.2016 w 19 hodź. a na rozmołwny wječor z ludowymi twórcami na polu debjenja jejkow, zhotowjenja serbskeje drasty, rězbarstwa, keramiki a ludoweje hudźby na temu: Serbske ludowe wuměłstwo w 21. lětstotku?!“ srjedu, dnja 31.8.2016 w 19 hodź. Do toho wotměje so stajnje wot 18 hodź. wjedźenje po wosebitej wustajeńcy „Pruhi kruhi, třiróžki. Pisane serbske jutrowne jejka“.