select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Myto Michała Hórnika

Myto Michała Hórnika wupisa so za šulerjow a šulerki Serbskeho gymnazija Budyšin a dalšich hornjołužiskich gymnazijow na polu serbskeje rěče a literatury, sociologije, pedagogiki/didaktiki, serbskich stawiznow, serbskeho kulturnego slědźenja, wuměłstwa abo žurnalizma.

Wupisanje

Předsydstwo Maćicy Serbskeje wupisa Myto Michała Hórnika na lěto 2017 za fachowe dźěło na polu serbskeje rěče a literatury, serbskich stawiznow, serbskeho kulturneho slědźenja abo wuměłstwa. Jako myto wupisa Maćica Serbska 150 eurow za najlěpše zapodate dźěło. Hdyž je tute w serbskej rěči napisane, zwyši so myto na 250 eurow.

Na wupisanju wobdźělić móža so šulerjo a šulerki Serbskeho gymnazija Budyšin abo tamnych hornjołužiskich gymnazijow.

Dźěło ma so w pisomnej formje hač do 30.06.2017 na sćěhowacu adresu  zapodać:

Maćica Serbska
Postplatz 2/Póštowe naměsto 2
02625 Bautzen/Budyšin


Wono dyrbi měć minimalny wobjim 6 stronow połdralinkowskeho teksta w 12 pt. Ilustracije su jako přidawk móžne.


Dźěłu ma być připołoženy list, w kotrymž steji mjeno awtora/awtorki, adresa, narodny dźeń, rjadowniski schodźenk, titul zapodateho dźěła a wobkrućenje, zo je dźěło samostatny wudźěłk, kotryž njezrani awtorske prawo. Na dźěle samym so njesmě mjeno awtora/awtorki jewić, zo by so hódnoćiło bjeztoho, zo je awtor znaty/awtorka znata.

Předsydstwo rozsudźi hač do 30.12.2017 wo spožčenju myta. Přećiwo rozsudej njeje prawniski puć móžny.

Zakład za spožčenje myta su wustawki.

Maćične myto Michała Hórnika je spěchowane wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki Zwjazka, Swobodneho stata Sakska a Kraja Braniborska.