select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Myto Bogumiła Šwjele

Myto Bogumiła Šwjele wupisa so za šulerjow a šulerki Delnjoserbskego gymnazija a dalšich delnjołužiskich gymnazijow na polu serbskeje rěče a literatury, sociologije, pedagogiki/didaktiki, serbskich stawiznow, serbskeho kulturnego slědźenja, wuměłstwa abo žurnalizma.

Wupisanje

Pśedsedarstwo Maśice Serbskeje wupišo Maćicne myto Bogumiła Šwjele na lěto 2017 za fachowe źěło na pólu serbskeje rěcy, literatury, serbskich stawiznow, serbskego kulturnego slěźenja abo wuměłstwa. Mytowe pjenjeze wucyniju 150 euro. Jolic jo źěło w serbskej rěcy napisane, pówušyju se na 250 euro.

Na wupisanju wobźěliś mógu se wuknice a wukniki Dolnoserbskego gymnaziuma a ako teke Ewangelskego gymnaziuma w Chóśbuzu.

Źěło ma se w pisnej formje až do 15.11.2017 na slědujucu adresu zapódaś:

Dr. Pětš Šurman (Maśica Serbska)
Sorbisches Institut/Serbski institut
August-Bebel-Straße 82/Droga A. Bebela 82
03046 Cottbus/Chóśebuz

Wóno musy měś minimalnu dłujkosć 6 bokow połterasmužkowego teksta w 12 pt. Ilustracije su ako pśidank móžne. Zapódaś směju se teke źěła, kótarež su nastali za šulske zaměry.

Źěłoju ma se pśipołožyś list, w kótaremž stoj mě awtora/awtorki, adresa, narodny źeń, šulski lětnik, titel zapódanego źěła a wobkšuśenje, až jo wóno swójske wuźěło, kótarež njezranijo awtorske pšawo. Na źěle samem njesmějo mě awtora/awtorki napisane byś, aby se gódnośenje stało, bźez togo až jo awtor znaty/awtorka znata.

Pśedsedarstwo rozsuźijo až do 31.12.2017 wó pósćenju myta. Pśeśiwo rozsudoju njejo pšawniska droga móžna.

Zakład za pósćenje myta su wustawki.

Maćicne myto jo spěchowane wót Załožby za serbski lud, kótaraž dostawa lětnje pśipłaśonki Zwězka, Lichotnego stata Sakskeje a Kraja Bramborska.