select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Přehlad přednoškow na hłownych zhromadźiznach w Budyšinje

28.2..2015
prof. dr. Christian Prunitsch
Hdźe započina so sorabistika a hdźe so kónči?

15.3.2014
dr. des. Theresa Jacobsowa
Serbska ludowa reja mjez žiwej a prezentowanej kulturu

9.3.2013
dr. Lenka Šołćic
Wuwiće a princip serbskeho prawopisa a aktualne nałožowanje

3.3.2012
dr. Ines Kellerowa
Narodna drasta wokoło Slepoho. Aspekty jeje wuwića

30.4.2011
dr. Viktor Velek
Serbske nahrawanja na tačelach 1920tych lět

Axel Arlt
Wo wužadanju digitalneho časa za žurnalizm

10.4.2010
dr. Annett Brězanec
Zběrki Maćicy Serbskeje w Serbskim instituće – zakład narodneho pomjatka Serbow

dr. Pětš Šurman
Hendrich a Karlo Jordan – kak stej serbstwo w Dolnej Łužycy wobwliwowałej

18.4.2009
dr. Hauke Bartels
Wó funkciji słownikow a korpusa dolnoserbšćiny za rěcnu dokumentaciju a rěcywědne slěźenje

Jan Malink
Pochad a dźensniše wužiwanje narodnych hesłow Serbow

29.3.2008
dr. Franc Šěn
Wuznam a dóńt Hórnikoweje knihownje w Praze

Trudla Malinkowa
Gustaw Alwin Mjerwa (1882–1958)