select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

WITAJĆE K NAM!

Maćica Serbska spěchuje wědomostnu zaběru ze stawiznami, rěču a kulturu serbskeho luda. Wona stara so wo nałožowanje serbskeje wědomosće w narodnym dźěle a zasadźuje so za zachowanje serbskeje rěče a kultury a za wutwar sorabistiki. Maćica je nošer Hornjo- a Delnjoserbskeje rěčneje komisije a pomnikoweho wuběrka. Towarstwo chce narodne wědomje Serbow pozběhnyć, přećelske poćahi mjez Němcami a Serbami wutwarić pomhać a słowjansku wzajomnosć sylnić.

Aktualnosće

Maćične myta 2017 su so wupisali.

Hornjoserbska rěčna komisija je nowe prawidła za interpunkciju hornjoserbšćiny online stajiła.

Najnowše terminy namakaće tu.

Delnjoserbske Towarstwo za spěchowanje serbskeje rěče w cyrkwi z.t. je wupisało za lěto 2017 Łužiske myto Albina Mollera.

Kontakt

Maćica Serbska z.t.

Maćica Serbska z.t.
Jurij Łušćanski
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2
D-02625 Budyšin/Bautzen
e-mail: macica.serbska(at)web.de

Dolnoserbske wótźělenje Maśica Serbska
dr. Pětš Šurman
Serbski institut/Sorbisches Institut
Bebelowa dr./A.-Bebel-Str. 82
03046 Cottbus/Chóśebuz
e-mail: schurmann(at)serbski-institut.de