select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Minority SafePack – „Ty njejsy sam(a). Milion pódpismow za wjelerakosć Europy/Ty njejsy sam(a). Milion podpismow za mnohotnosć Europy“

 

Hižo před pjeć lětami je so Federalistiska unija europskich narodnych skupin (FUEN), wona je najwjetša třěšna organizacija narodnych mjeńšinow w Europje, wo byrgarsku iniciatiwu w Europskej uniji prócowała. Lětsa spočatk apryla je Europska komisija tutu mjeńšinowu iniciatiwu registrowała.

Kotry zaměr iniciatiwa ma?

W 47 krajach Europy je 340 awtochtonych mjeńšinow z wjace hač sto milionami ludźimi žiwych. Kóždy sedmy Europjan přisłuša tuž jednej narodnej mjeńšinje. W EU mamy nimo 24 hamtskich rěčow wjace hač 60 regionalnych a mjeńšinowych rěčow. Tute rěča někak 65 milionow ludźi. Mjeńšiny w ramiku FUEN žadaja sej wot EU, zo měli so na europskej runinje prawa schwalić, kiž škit narodnych a rěčnych mjeńšinow polěpša kaž tež kulturnu a rěčnu mnohotnosć w Europskej uniji zesylnja. Za to su ramikowe wuměnjenja na polu rěče, kubłanja, kultury, regionalneho wuwića, politiskeho wobdźělenja, medijow a dialoga trěbne. Tute wobsahi so w iniciatiwje Minority SafePack do cyłka zjednoća a tematizuja.

Što je trěbne?

Zo by so na europskej runinje wo tutych žadanjach a prawach diskutowało a zo bychu so mjenowane ramikowe wuměnjenja schwalili, je trjeba w běhu jednoho lěta milion podpismow w Europje w znajmjeńša sydom krajach hromadźić. Hač do nalěća 2018 je za to chwile.

Štó móže hdźe podpisać?

Peticiju podpisać móže kóždy staćan Europskeje unije z wólbnym prawom podpisać: na wotpowědnym papjerjanym formularje abo online. Wšudźe maja so samsne daty (mjeno, městnosć bydlenja, městnosć a datum narodźenja, staćanstwo) zapisać. Trěbne je, zo su daty korektne a dospołne. Link za digitalne podpismo kaž tež formular namakaće na webstronomaj www.minority-safepack.eu pod znamješkom „SIGN“ a www.domowina.de. Škit datow je zaručeny.

Zarjad Domowiny (Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin) a jeje regionalne běrowy přijimuja wupjelnjene podpismowe lisćiny.

Što činić, hdyž maće prašenja?

Hdyž maće prašenja, wobroćće so prošu na předsydu abo zarjad Domowiny (tel. 03591/550-102, e-mail: domowina-bautzen(at)sorben.com) abo na Judith Wałdźic w mjeńšinowym sekretariaće (tel. 030/18681 14265, e-mail: info(at)minderheitensekretariat.de).

Prošu podpěrajće tež Wy z Wašim podpismom tutu wažnu europsku iniciatiwu, zo bychu so prawa mjeńšinow kaž tež rěčna a kulturna mnohotnosć w Europje skrućili a zesylnili!

Judith Wałdźic


Facebook Button