Lubi młodostni ze serbskich klubow, towarstwow a iniciatiwow dwurěčneje Łužicy!

Witam was na stronje za serbske młodźinske dźěło! W zašłymaj lětomaj sće so stajnje zaso (na přikład na młodźinskich forumach) pozitiwnje k zhromadnemu dźěłu, wothłosowanju terminow a k hłubšim kooperaciskim dźěle wuprajili. W tutym lěće nětko slěduje dalši a markantny krok wutworjenja mjezsobneje syće: konstituowanje młodźinskeje přirady, ke kotrejž maja přisłušeć wšitke cyłki, kluby a towarstwa kotrež su w serbskim młodźinskim dźěle aktiwni.

Što, wy njejsće hišće pódla? Přizjewće so jednorje pola nas! Jako wosebitostka so k tomu wupisa wubědźowanje “Přimaj so gratu! Młodźina.akcija.zabawa”. Próstwu namakaće pod nowosćemi. Jury twori nowa nastata młodźinska přirada. Zapodajće waše próstwy hač do 31.7.2017!

Při prašenjach maće stajnje móžnosć so na Domowinsku kubłansku referentku za młodźinu Rejzku Krügerowu wobroćić: t.krueger@sorben.com a pod čisłom 0152 - 36241635.

Nowosće

Download: Flyer jako PDF

Download jako PDF: Projektna próstwa za młodźinske wubědźowanje „Přimaj so gratu – młodźina.akcija.zabawa!“

 Štóž zastupi tučasnje do Serbskeho domu, toho witaja pisane wobrazy najwšelakorišeho razu. Srjedu, dnja 29.3.17 wotewrě so tam wustajeńca “Krabat 2.0...

Lube dźěći, lubi młodostni,

česćene knjenje, česćeni knježa,

 w zašłym lěće wobdźělichu so dźěći a młodostni z wjac hač 160 wudźěłkami na...

Download:

Am 10.10.2015 fand in der Riesengebirgsbibliothek in Jelenia Góra die Preisverleihung des IX. Künstlerischen...

Serbski flashmob - rozprawa (PDF)

 Lubi młodostni,
lube koleginy, lubi kolegojo,

 hač do 20.10.2016 móža so hišće wudźěłki za wubědźowanje kołowokoło Krabata wotedać.

Hač je to spěw,...

Lubi młodostni,

přeprošujemy wutrobnje serbskich młodostnych wot 14 lět na interkulturelny projekt:

 

„Krabat between us“

Serbscy, němscy a...

Tele dny rozdźěla so šulerjam Serbskich wyšich šulow – kaž tule w Budyšinje skupinje šulerjow 8. lětnika z wučerku knjeni Bjeńšowej- brošurka...

Kontakt

Rejzka Krügerowa
kubłanska referentka za młodźinu

Póstowe naměsto 2/Postplatz 2
02625 Budyšin/ Bautzen

Telefon: (03591) 550 120
Telefax: (03591) 42408
E-Mail: t.krueger@sorben.com