Terminy - poskitki - kooperacije

Lubi młodostni ze serbskich klubow, towarstwow a iniciatiwow dwurěčneje Łužicy!

Wjetšina z was je so na zhromadnym młodźinskim forumje spočatk decembra 2015 we Wotrowskim klubje “o²” pozitiwnje k zhromadnemu dźěłu, wothłosowanju terminow a k hłubšim kooperaciskim dźěle wuprajiła.

Na tutych stronach je nastał prěni krok realizowanja tutych cilow. Tu maće móžnosć zapisanja wašich terminow a poskitkow, za lěpše wothłosowanje planowanja eventow serbskeje młodźiny.

Při prašenjach maće stajnje móžnosć so na Domowinsku kubłansku referentku za młodźinu Rejzku Wałdźic wobroćić: t.walde(at)sorben.com a pod čisłom 03591- 550 120.

Nowosće

Download:

Am 10.10.2015 fand in der Riesengebirgsbibliothek in Jelenia Góra die Preisverleihung des IX. Künstlerischen...

Serbski flashmob - rozprawa (PDF)

 Lubi młodostni,
lube koleginy, lubi kolegojo,

 hač do 20.10.2016 móža so hišće wudźěłki za wubědźowanje kołowokoło Krabata wotedać.

Hač je to spěw,...

Lubi młodostni,

přeprošujemy wutrobnje serbskich młodostnych wot 14 lět na interkulturelny projekt:

 

„Krabat between us“

Serbscy, němscy a...

Tele dny rozdźěla so šulerjam Serbskich wyšich šulow – kaž tule w Budyšinje skupinje šulerjow 8. lětnika z wučerku knjeni Bjeńšowej- brošurka...

Kontakt

Rejzka Wałdźic
kubłanska referentka Domowiny

Póstowe naměsto 2/Postplatz 2
02625 Budyšin/ Bautzen

Telefon: (03591) 550 120
Telefax: (03591) 42408
E-Mail: t.walde(at)sorben.com