select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache

Witajśo pla Domowiny - Zwězka Łužyskich Serbow z.t.

Lube cłonki, cesćone gósći a woglědarje interneta,

ako pśedsedaŕ smějom Was wutšobnje witaś na našej stronje interneta. Wjaselim se, až maśo zajm za našu narodnu organizaciju.

Domowina ma něźi 7300 cłonkow, kenž su w pěś župach, młogich Domowinskich kupkach a tśinasćo nadregionalnych specifiskich towaristwach organizěrowane. Naše cłonki twórje zakład našogo statkowanja. Kužde druge lěto wótmějo se głowna zgromaźina, kužde 4. lěto wuzwóluju jeje delegaty zwězkowe pśedsedarstwo. Toś to rozsuźujo mjazy zgromaźinami wó našej źěłabnosći, pśi kótarejž móžomy se we wšednem źěle na zastojnstwo Domowiny spušćiś.
Sobuźěłaśerje zastojnstwa, wósebnje regionalne powědarje w Budyšynje, Chóśebuzu, Chrósćicach, Slěpem a Wórjejcach, stoje Wam pśi Wašych pšašanjach serbskego zjawnego žywjenja raźi k dispoziciji.

Žycym Wam wjele wjasela pśi woglědanju našeje wirtuelneje Domowiny a strowim Was wutšobnje

Dawid Statnik
pśedsedaŕ Domowiny

Domowina je tutón tydźeń wudała nowe čisło swojeho informaciskeho łopjena “Naša Domowina”. Wone je wušło z nakładom 7000 eksemplarow a so čłonam po...

Dnja 12. awgusta w 10 hodź. zeńdźe so na žurli w Budyskim Serbskim domje jury wubědźowanja “Přimaj so gratu! – młodźina.akcija.zabawa”; zdobom budźe...

Štwórtk, 17. awgusta 2017, wotměje so wot 19.00 hodź. w Serbskim domje čitanje z knihi „Mjez Saksami. Mjez złobami a witanjom“. Zarjadowarjo su...


Facebook Button