select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Pressemeldungen

termin turněra: 10.03.2018

městnosć: sportowa hala na Budyskim Třělnišću

čas: 8 do 16 hodź.

zarjadowar: Serbski Sokoł z.t.

wuhotowar: Sokoł Budyšin z.t., Škit Budyšin, Mustwo 1296

kontaktna...

Terminvorschau für Oktober 2017

Přichodne Serbske blido wotměje so štwórtk, dnja 12.10.2017, w 16.00 hodź. w hosćencu EINSTEIN KAFFEE, Friedrichowa dróha 206, 10969 Berlin, róžk Zimmerowa dróha. 

Za nowych wobdźělnikow: Tutón...

Domowina wza wuslědki wólbow Zwjazkoweho sejma wosebje we Łužicy z wulkej starosću na wědomje. Z AfD je jedna strona wjetšinu hłosow docpěła, kiž je na naše žadanje, z awtochtonymi narodnymi...

Die Domowina nimmt die Ergebnisse der Bundestagswahl insbesondere in der Lausitz mit großer Besorgnis zur Kenntnis. Mit der AfD hat eine Partei die meisten Stimmen erzielt, die auf unsere Forderung...

Domowina wita dźensniši rozsud Krajneho sejma Sakskeje a gratuluje Markej Klimanej k wuzwolenju jako čłon Serbskeje rady Sakskeje. Wón bu namjetowany wot Sakskeho zwjazka městow a wsow a Domowiny –...

Die Domowina begrüßt die heutige Entscheidung des Sächsischen Landtags und beglückwünscht Marko Klimann zu seiner Wahl als Mitglied des Rates für sorbische Angelegenheiten im Freistaat Sachsen. Er...

Terminowa protyka Domowiny - oktober 2017 (PDF)

Mytowanski wuběrk Domowiny je nětko wozjewił lětušich lawreatow Myta Domowiny a Čestneho znamješka Domowiny. Wuznamjenjenja přepodadźa městopředsyda Domowiny Wylem Janhoefer a mytowanski wuběrk pjatk,...

Der Auszeichnungsausschuss der Domowina hat jetzt die Namen der diesjährigen Preisträger bekannt gegeben.

Der Domowina-Preis 2017 wird verliehen an Dr. Karl Kowalewski aus Lüchow (Wendland), Margot...

Pressesprecherin/
Nowinska rěčnica/
Nowinska powědarka/
PRESS OFFICER

Borbora Felberowa
Bärbel Felber

Mobil: +49 (0) 173 586 96 88
Telefon: +49 (0) 3591 550202
Telefax: +49 (0) 3591 42408
E-Mail: felber-pr-domowina(at)sorben.com


Facebook Button