select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

24.03.2013

Cłonki Zwězkowego pśedsedarstwa w legistlaturnej perioźe 2013 - 2017Dawid Statnik

pśedsedaŕ,
cłonk prezidiuma Zwězkowego pśedsedarstwa

biografija

Judith Wałdźic

městopśedsedaŕka,
cłonka prezidiuma Zwězkowego pśedsedarstwa/

biografija

 

Marko Hančik

městopśedsedaŕ,
cłonk prezidiuma Zwězkowego pśedsedarstwa

 biografija

Marcel Brauman/Braumann

cłonk prezidiuma Zwězkowego pśedsedarstwa

Towaršnosć za spěchowanje Serbskeho ludoweho ansambla z. t.

 

 

William Janhoefer

cłonk prezidiuma Zwězkowego pśedsedarstwa

Župa Dolna Łužyca z. t.

 

 

 

Margitta Altkrügerowa/Altkrüger

Serbske šulske towaristwo z. t.

 

 

Stefan Anders

Župa „Michał Hórnik“ Kamjenc

 

 

Wito Bejmak/Böhmak

Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z.  t.

 

 

Jan Bělk/Bilk

Zwězk serbskich wuměłcow z. t.

 

 

Guido Budar


Towaristwo Cyrila a Metoda z. t.

 

 

Hanka Budarjowa


Zwězk za serbski kulturny turizm z. t.

 

 

Monika Cyžowa

Zwězk serbskich rjemjeslnikow a předewzaśelow z. t.

 

 

Zala Cyžowa

Župa „Michał Hórnik“ Kamjenc

 

 

Jenifer Dünnbierojc

Župa Dolna Łužyca z. t.

 

 

Kito Ela

Župa Dolna Łužyca z. t.

Milan Funka

Serbski Sokoł z. t.

 

 

 

Roman Grzyb

Župa „Handrij Zejler“ Wórjejcy

 

 

Manfred Hermaš

Župa "Jakub Lorenc-Zalěski", wokrjes Zhorjelc

 

 

Tomaš Jurk

Zwězk serbskich studujucych

 

 

Judith Kubicec

Zwězk serbskich spiwarskich towaristwow z. t.

 

 

Jurij Łušćanski

Maśica Serbska z. t.

 

 

 

Chrysta Meškankowa

Towaristwo Cyrila a Metoda z. t.

 

 

dr. Madlena Norbergowa

Župa Dolna Łužyca z. t.

 

 

Jan Nuk

Župa „Jan Arnošt Smoler“ Budyšyn

 

 

Diana Pawlikowa


Serbske młoźinske towaristwo „Pawk“ z. t.

 

 

 

Jana Pětrowa

Župa „Jan Arnošt Smoler“ Budyšyn

 

 

Enrico Šołta

Župa „Handrij Zejler“ Wórjejcy

 

 

Katrin-Suchec Dźisławkowa

Towaristwo za spěchowanje SKI z. t.

 

 

 

 

 


Facebook Button