select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Wuběrk za prawniske naležnosće ZP |
Wuběrk za pšawniske nastupnosći ZP |
Rechtsausschuss des Bundesvorstandes

předsydka/ pśedsedarka/ Vorsitzende:

Suchec-Dźisławkowa, Katrin

dalši čłonojo/
weitere Mitglieder:

Ela, Kito
Funka, Milan
Šołta, Enrico

přisłušnaj zamołwitaj zarjada
Verantwortliche von Seiten der Geschäftsstelle:

Cyž, Bjarnat - jednaćel Domowiny
Sroka, Werner - referent za nutřkowne naležnosće


Facebook Button