Sprachwahl   Rěč/Sprache/Language
Sprachwahl
Rěč/Sprache
file.title

Wuběrk za kubłanje a młodźinu Zwjazkoweho předsydstwa |
Wuběrk za kubłanje a młoźinu Zwězkowego pśedsedarstwa |
Bildungs- und Jugendausschuss des Bundesvorstandes

předsydka / pśedsedarka/ Vorsitzende:

dr. Brězanowa, Beata

dalši čłonojo/
weitere Mitglieder:

Altkrügerowa, Margitta
Dünnbierojc, Jenifer
Janhoefer, Wiliam
Rječcyna, Milenka
Kellowa, Antje


Facebook Button