zvolte jazyk   Rěč/Sprache/Language
zvolte jazyk
Rěč/Sprache

[Translate to cs:] Vitejte u Domowiny

Domowina hájí zájmy asi 60 000 Lužických Srbù, kteří žijí ve Svobodné zemi Sasko, v Zemi Braniborsko a jinde. Vedoucí orgány Domowiny byly zvoleny demokratickým zpùsobem a reprezentují všechny vrstvy a zájmové skupiny lužickosrbského národa.    

 

Ve stanovách si Domowina vytýčila tyto cíle:

  • usilovat o zachování a rozvoj, o podporu i šíření jazyka, kultury a národního vìdomí lužickosrbského národa, o svornost Lužických Srbù a o jejich sepìtí s rodnou zemí, o zachování lužickosrbských tradic a lužickosrbské zemì;
  • podporovat Lužické Srby a lužickosrbské spolky v jejich národní práci;
  • hájit veřejnì lužickosrbské národní zájmy před institucemi a úřady v obcích, okresech, zemích, ve federaci a mezinárodní;
  • usilovat o ústavnìprávní řízení ochrany a podpory národních a jazykových menšin a o dodržování odpovídajících zákonných ustanovení a mezinárodních úmluv;
  • podporovat snášenlivost a porozumìní mezi lužickosrbským a nìmeckým národem i jejich rovnoprávné postavení;
  • udržovat přátelské styky se slovanskými a málo početnými národy, s národními menšinami i mezinárodními sdruženími etnických skupin a hájit společné zájmy.

NEWS

Domowina je tutón tydźeń wudała nowe čisło swojeho informaciskeho łopjena “Naša Domowina”. Wone je wušło z nakładom 7000 eksemplarow a so čłonam po...

Dnja 12. awgusta w 10 hodź. zeńdźe so na žurli w Budyskim Serbskim domje jury wubědźowanja “Přimaj so gratu! – młodźina.akcija.zabawa”; zdobom budźe...

Štwórtk, 17. awgusta 2017, wotměje so wot 19.00 hodź. w Serbskim domje čitanje z knihi „Mjez Saksami. Mjez złobami a witanjom“. Zarjadowarjo su...


Facebook Button